Välkommen!

KAMSO har utvecklats för att öka möjligheten att ta kloka beslut när förebyggande insatser inom barn- och ungdomsområdet övervägs. KAMSO kan också användas för att i efterhand uppskatta effekter av sådana insatser.

För att använda mallen, vänligen logga in.